! Copyright en disclaimer.
Dit is de disclaimer behorende bij de website Koelpiet.nl van Frants van de Bareschjop.

Copyrights.
Het auteursrecht op deze website berust geheel bij Frants van de Bareschjop .
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Frants van de Bareschjop.
Toestemming aanvragen kan door een e-mail te sturen naar mail Oeskoel

Privacy verklaring.
U kunt mijn website vrij bezoeken zonder mij mede te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.
Mijn website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt en niet door mij opgeslagen, bewaard of verder verspreid.

Overige juridische informatie.
Frants van de Bareschjop © betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Frants van de Bareschjop aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

© 2000 - 2015 Frants vd Bareschjop
Copyright en privacy statement.
FvdB

juni 2015

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet