Tijd

Tijd is het enige dat niet tijdig is. Tijd is altijddurend. De tijd was er al voor hij begon en hij zal er nog zijn als hij is afgelopen, zelfs in ons bewust of onbewust zijn. Tijd is het enige dat alle mensen gemeenschapplijk hebben, ook als ze beweren dat ze geen tijd hebben. Tijd is het enige dat ons bindt. Alleen in onze tijd kun we van alles samen doen. De tijd is eigenlijk de gangmaker van alle beweging, in welke vorm dan ook.
Hoewel de tijd nooit verandert, is de tijd van nu anders dan die van vroeger omdat de tijd wel alles doet veranderen. Kijk voor de verandering maar eens in de spiegel. Niets dat de tijd zo genadeloos aangeeft als een spiegel. In de tijdelijke paniek proberen een aantal mensen dan de tijd in de spiegel terug te zetten. Een verjongingskuur heet dat, geloof ik. Het is natuurlijk dweilen met de kraan open. Na één dag verjonging moet je de volgende dag al twee dagen doen. Na 50 jaren is er geen beginnen meer aan en is verjongen een eeuwige dagtaak, terwijl je met rasse schreden veroudert of kaalkop wordt.
Wat een mens heeft, dat telt hij niet. Dat is in alle tijden zo geweest en zal dat voorlopig ook wel blijven. Jonge mensen met een volle haardos lopen als kaalkoppie. Omgekeerd bestaat er de haartransplantatie. Een teken des tijds, iedereen wil zich als individu een tijdje indentificeren met iemand anders en daarna weer een tijdje zich zelf zijn.
Heb je dat gevoel nooit gehad? Wie ben ik en wie zou ik eigenlijk willen zijn? Bijna iedereen wil iemand anders zijn, gezien het aantal vermommingen dat ik waarneem. Altijd beweerden de mensen al dat ze in de moderne tijd leefden. Na het paard kwam de fiets, toen de auto kwam werden de fietsen evenals de paarden in snel tempo opgeruimd. Nu is het super modern als je meerdere fietsen hebt. Als je ook nog een paard kunt onderhouden, ben je al bijna buitentijds. Nu heeft de huidige auto alweer zijn langste tijd gehad, denk ik.
Tijd is naast veroudering ook vernieuwing, vaak komt het oude in een andere vorm terug. Recyclen is de chemie van de toekomst, zeker als alle grondstoffen zeldzaam worden, denk ik soms als optimist.
Als oude pessimist weet ik echter dat er aan ons mensen nooit een gebrek is. Als onze tijd voorbij is, gaat de tijd zonder ons, gewoon verder ... met anderen.
(C)

FvdB

sept. 2005


mailbus van Frants

terug naar klets