Genaaide Pieterman

Meester Pieter is een genaaid man. Nee, er is niks gebeurd met het formaat van zijn oren.
Ja, het is zijn vingertop die opnieuw aangenaaid is. Volgens ingewijde bronnen, die er eng over uitwijdden, is het als volgt gebeurd. Meester Pieter had zich figuurlijk op glad ijs begeven. Midden in de zomer, op Malta tijdens het duiken. Nee, hij was ook niet uit de boot gevallen, het gebeurde juist toen hij terug in het bootje wilde.
Neem maar van mij aan dat het een heel behoorlijk bootje was. Niet het eerste het beste prullig ding dat je wel eens bij de tweede handsies ziet, zoals dat van zijn schoonvader zaliger gedachtenis. Meester Pieter baadt namelijk groot, gebruikt de hele Middellandse Zee als badkuip, dus navenant zal wel het bootje zijn. Het malheur gebeurde bij het weer aan boord gaan. Het scharnier van het trapje, weet je, dat werkt als een knipschaar als je daar je vinger tussen legt. Dat kan overigens alleen onze voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid overkomen. Overigens of dit incident aan de Ongevallen Raad gemeld is, betwijfel ik. Ik zie het somber in met onze veiligheid in het algemeen en met het pianospel van meester Pieter in het bijzonder. Hooguit kan hij nog met die vinger in zijn oren peuteren. Waar een wil is, is immers altijd wel een gaatje te vinden.
Maar het was eigenlijk een heel luguber verhaal. Ze lagen op volle zee en de vingertop zat in zijn handschoen. Dan licht je niet meteen het anker om naar Nederland terug te varen en op een wachtlijst voor plastische chirurgie terecht te komen. Nee hoor, de voorzienigheid had dat allemaal goed geregeld. Die regelt voor goede mensen altijd leuke dingen. Zij duikmaten hadden namelijk verstand van het betere borduur en naaiwerk en repareerden hem ter plekke. Natuurlijk wel boven water. Juist, precies als in een oorlogsfilm, zonder dokterse verdoving.
Oftur een flonke slok bijgepakt werd, zeggu ze niet. Resten slechts een paar restvragen:
Wanneer zijn de Oranjes niet op vakantie ?
Zou hij nu nog kunnen vingerverven ?
Als hij niet meer piano kan spelen zal hij dan met zijn schoonzus gaan duetten ?
Zo ja, dan zullen de Parelvissers een gekraaid gehoor krijgen.
(C)

FvdB

sept. 2005


mailbus van Frants

terug naar klets