Lauw water

Twee van zijn broers zitten hoog en droog in Australië. Mijn vriend Hayke ister persoonlijk een paar keren zelf geweest. "Heet is het daar, niet normaal ! zei-tie". teruggekeerd. De hele dag dorst doet daar veel drinken.
Als wijs, grijs gereisd man heeft Hayke me uitgelegd dat water drinken altijd een risico is. Punt één, in het minst erge geval kan water je al vies ziek maken. In het meest erge geval ga je van een slokkie water morsdood. Dat slokkie kun je dus beter maar meteen morsen.
Punt twee, er verdrinken nog altijd meer mensen dan er verdorsten. Als je niet zwemmen kunt verdrink je met de mond open, maar je verdorst niet. Met andere woorden, dorstige mensen hoeven niet te kunnen zwemmen om te drinken.
In Australië schenken ze het huismerk van Hayke niet. Gegeven het gegeven dat ik hetzelfde merk drink als Hayke ga ik dus niet naar Australië. Een gewaarschuwd mens drinkt hier voor twee en ik wil daar niet alleen verdorsten.
Als broervriendelijk mens drinkt Hayke hier zelfs voor drie. Voor zijn twee broers en uiteraard voor zijn eigen dorst. Ik red me altijd zelf, maar kan ook zwemmen als het moet. Men heeft mij al vaker laten zwemmen.
We gingen dus gisteren in de noen op ons terras zitten. Wij hebben als stamgasten gereserveerde plaatsen. Dat is niet altijd tijdens heet weer goed uit te leggen in de schaduw. Goedweer drinkers menen altijd weer dat zij recht hebben op de beste plaatsen. John, de waard zet dus altijd een paar glazen water op ons tafeltje, maar je weet hoe kale Hollanders zijn. Die drinken alles wat gratis is, ook als het naar lauw water smaakt.
Ik laat zelfs mijn hond geen lauw water drinken, maar goed die is ook erg verwend.
Nadat we gisteren een en ander uitgebreid aan ongelovige zitters uitgelegd hadden konden we eindelijk op onze zittingen terecht en onze bestelling opgeven. Godju, zegt die Hayke inplaats van drie: "Twee pils."
"Versta ik dat goed ?" zegt John. "Twee pils, geen drie ?"
"Inderdaad, twee pils voor mij," zegt Hayke.
"Is misschien een van je broers overleden ?" informeerde John met al enige deelneming in zijn stem.
"Integendeel," zegt Hayke. "Ze verkeren in blakende welstand maar de dokter heeft mij de drank verboden !”
Ik moet er wel bij vertellen, dat het gisteren hier erg warm was.
(C)

FvdB

aug. 2005


mailbus van Frants

terug naar klets