Getallen

Wat is de macht van het getal? Met getallen kun je alles bewijzen of ontkennen, niet meer en niet minder. Toen de mensheid pas bestond, waren er slechts twee soorten. Simpelen en politici. Toen de oneerlijken ontdekten dat ze niet meer geloofd werden vonden ze het getal uit. In het begin, toen het nog om kleine leugens ging, hoefden ze maar tot tien te kunnen tellen. Naderhand, toen de simpelen geleerd hadden om op hun tellen te passen, moesten er zelfs algebra en imaginaire grootheden aan te pas komen zoals machtverheffen en worteltrekken.
Het is fout om stiekem te denken dat een politicus niet tellen kan, hij interpreteert alleen de getallen anders. Niet de waarheid vertellen is geen liegen, want vaak kun je beter goochelen met cijfers dan zeggen waar het op staat.
Het is dus geen leugen als ik vertel dat het me niks verwondert dat uit een onderzoek blijkt dat 5 procent van alle politici corrupt zijn. Het is overigens geen waarheid dat hiermee bewezen is dat de overige 95 procent koosjer zijn. Het is slechts een kwestie van tijd en dan blijkt dat bijna iedereen een grote of kleine boef is (geweest). Dat noemt men geschiedenis en die is het meest eerlijk want iedereen die geschiedenis schrijft wil de daden van een ander aan het daglicht stellen. Mensen die schrijven moet je dus in de gaten houden. Voor je het weet gaat er een stukje over jou!
Mensen die niet leuk, dan wel bijzonder leuk, over anderen schrijven noemt men journalisten. Die schrijven op slecht papier, hooguit bewaart zich dat een dag. Dat is de lengte van een waan en in de regel lees je dat op je nuchtere maag of tussen de soep en de aardappels.
Mensen die over imaginaire dingen schrijven noemt men dichters. Als je er geen aanleg voor hebt om het te lezen denk je dat het zelfs niet rijmt maar het slaat wel degelijk ergens op want het is bijna altijd op goed papier geschreven en wordt langer bewaard. Ik ken gedichten die al honderd jaren oud zijn en toen waren er bijna nog geen biblotheken. Kun je voorstellen hoe duur toen het papier was?
Zelf zit ik nu met een kolossale vraag. Die vent die de bijbel geschreven heeft, was dat een journalist of een ... dichter?
En zijn mannen betere schrijvers dan vrouwen omdat ze minder open dan dichter zijn?
(C)

FvdB

aug. 2005


mailbus van Frants

terug naar klets