Muntenverzamelaar

Tot voor kort was onze familie altijd een nette familie. De enigste smet die ik wist en waarop we bijzonder trots waren, was het feit dat een opa tijdens de eerste wereldoorlog een smokkelaar was. Als hij zijn kleinkinderen weer eens verteld had over zijn sluipspelletjes met de toenmalige marechaussee of kommiezen lagen wij, zijn brave nazaten, daarna nachten wakker en speelden smokkelaar en kommies op de bovenverdieping. Mijn zusje was altijd kommies en moest op de overloop de wacht houden terwijl ik de suikerpot contrabandeerde. Het vuile werk is altijd al voor de mannen geweest.
Tegenwoordig schijnen er mannen te zijn die de afwas doen en luiers verschonen, heeft mijn op revanche belustte zus me onlangs verteld. Als nuchter man trap ik niet in ieder wissewasje.
Maar nu weet ik ook, door anderen uitgezocht, dat wij onder andere, zelfs pastoors en burgemeesters aan de gemeenschap geleverd hebben. Een pastoor is helaas met de vrouw van een burgemeester ... .
Je moet natuurlijk niet roddelen over je familie, dat is nestvervuiling zeggen ze. Maar zeerovers van vroeger zijn nu geroemde nationale helden van grote naam en standbeeld. Niets is zo rekbaar als deugdelijkheid. Eigenlijk bestaan ondeugden helemaal niet, want het woord ondeugdenaren staat niet in het woordenboek.
Verschillende verre voorneven hadden al een voortgeschreden financiëel inzicht, ondanks het feit dat er toen nog geen funktie van bankdirecteur bestond. Eentje was collecteur ten tijde van Napoleon. Dat moet je je als volgt voorstellen. Hij moest de belasting van de gemeenschap aan de Franse staat afdragen. Dat was een vast bedrag waarvoor hij inschreef. De hoogste inschrijver werd collecteur en kreeg het recht belasting te heffen. Wat hij overhield was voor hem.
Onze familienaam is niet die van een vis of een vogel, maar ik schaam me met terugwerkende tijd. Foei, foute opa.
Een ander was numismatieker. Dat noemen ze tegenwoordig een muntenverzamelaar. In die tijd was het een ... bedelaar! Godju.
(C)

FvdB

oktober 2012


mailbus van Frants

terug naar klets