Liegen

Vroeger was liegen zonde. Je moest het biechten en als je het niet biechtte zei de pastoor dat je gelogen had, want hij geloofde niet dat kleine jongens niet logen.
Als kleine jongen geloofde ik toen nog niet dat de pastoor een grote leugenaar was. Op de dag dat mijn vader verongelukt was kwam hij vertellen dat het Gods wil was. Daarna heb ik nog maar weinig geloofd.
Ik geloof dat het daarna besmettelijk werd, want een paar jaren later geloofde amper nog iemand.
Ongeloof werd een nieuwe deugd, ... want in liegen kon je je specialiseren op managerseminairs ed. Wie het beste kan liegen zonder voor leugenaar door te gaan, heeft een gouden toekomst.
Liegen is afhankelijk van je maatschappelijke positie. Zit je hoog in de boom, heet het een slordigheidje. Zit je op maaiveldnivo is het meteen fraude en volgen er sancties. Eigenlijk niet te geloven voor een ongelovige maar het heeft allemaal een plaatsje gekregen in het nieuwe waarden en normenbestek van ons staatsschip, dat als een dweilende Hollander in het kielzog van de on/overgelovige wereldbankiers klotst.
Bijna alles van waarde in dit land is binnen een tijdsbestek van een paar jaren praktisch waardeloos geworden. Het sociale heet nu liberaal en is vergelijkbaar met de oude Sovjet Unie. De rechtstaat is in opspraak geraakt en riekt naar onbetrouwbaarheid. De meeste boeven lopen vrij rond en als een domoor gepakt wordt kan hij vaak niet opgesloten worden omdat er te weinig overtuigend bewijs is. De accomodatie die er is, is zelfs beter dan in menig verzorgingshuis, want we zijn immers een rechtstaat.
Bijna op iedere straat lopen tegenwoordig mensen die eigenlijk verpleegd moesten worden, omdat ze met zichzelf geen raad weten. In een democratie als de onze is het echter iemands vrije wil om te verkommeren, ook als hij dat zelf niet beseft.
Godju, denk je dat er vandaag in de krant staat? Het is zo fijn, Nederlander te zijn. We zijn zo blij, zo blij... We zijn met zijn allen apetrots om Nederlander te zijn. In het buitenland pochen we graag over bloemkolen en ons voetbal, zingen we uit volle borst het Wilhelmus en kijken ieder jaar weer reikhalzend uit naar Sinterklaas en Koninginnedag.
Het grootste voordeel van dit land is toch wel de ... welvarendheid.
Ik zei het al eerder ... ik geloof nog maar weinig. Ook geen voorschrijvende journalist, de neppastoor van nu.
(C)

FvdB

oktober 2012


mailbus van Frants

terug naar klets