Het Mijnmuseum in Brunssum
Na de herdenking van de ramp op de Staatsmijn Hendrik (in 1947) zijn in 2007 een viertal oud-kompels zich gaan bedenken over een ontmoetingsplek voor oud-mijnwerkers. Al snel kwam men tot de conclusie dat dit een laagdrempelige inloop moest zijn voor iedereen, maar in het bijzonder voor oud-kompels en hun familieleden, maar zeer zeker ook voor jeugdigen. De werkgeschiedenis van hun grootvaders in deze contreien, moest in een geschikte ruimte zichtbaar, maar vooral tastbaar aanwezig zijn.
Uiteindelijk stelde de gemeente Brunssum een lokaal in de oude meisjesschool in Rumpen ter beschikking en men kon aan de slag. Twee wanden werden ingericht voor het ophangen van foto's. Er werden in het midden grote tafels geplaatst en langs de wanden werden op oude pijlerstijlen en kappen toonbanken gemaakt voor de uitstalling van allerhande mijnspullen; zoals gereedschap en uitrusting, lampen, kaarten, diploma's enz.
Na een oproep in de krant werd een introductiedag gehouden en veel personen reageerden hierop en brachten mijnspullen mee die geschonken werden of in bruikleen werden afgestaan.
Verder werd er een leermijn aangelegd. Hierin kan heel aanschouwelijk worden uitgelegd hoe een ondergronds kolenfront in elkaar stak.
In juli 2007 werd het Mijnmuseum dan officiëel geopend.


Tegenwoordig is het iedere maandag- en woensdagmiddag geopend van 13 tot 17 uur.
Het is gelegen aan de Prins Hendriklaan 382
Telefonisch te bereiken via 06 13064115

Er is een mogelijkheid om het Mijnmuseum als ”Vriend van het mijnmuseum” financiëel te steunen met € 10/jaar.
Indien gewenst kan er voor groepen of verenigingen een lezing over het ondergrondse mijnwerkersbestaan worden gegeven.


FvdB

mei 2014

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet