Beambten van de Hendrik

Bij de Staatsmijnen heerste een scherp verschil tussen de standen van beambte en arbeider. Beambten mochten bijvoorbeeld niet in café's komen en hadden een eigen casino waar weer geen arbeiders mochten komen. De directie wilde geen goede verstandhouding omdat dit de prestaties van de arbeiders negatief zou beïnvloeden.
Waarschijnlijk zijn de personen zittend aan de tafel directieleden van de SM Hendrik en staan hun secondanten, lagere beambten achter hen.
De eerste persoon staande links is dhr. Daniël Willem Jacobs uit Schinveld. Toen chef van de losvloer.


Een aantal beamten van de SM Hendrik in 1927. Voorste rij derde persoon van rechts is DW. Jacobs uit Schinveld.


Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de SM. Hendrik werd deze foto gemaakt van alle beambtes en directieleden.


Voor de omliggende dorpen waren de Staatsmijnen de voornaamste bron van inkomsten.
In Schinveld werd zelfs een optocht gehouden om het 25 jarig bestaan van de SM. Hendrik te vieren.
De koetsier op de bok is de heer Lucas Herings en zijn zoon Sjir leidt het paard.
De man in de koets is dhr. D.W. Jacobs, in die tijd beamte op de Hendrik.


Op receptie bij het jubileum van Hoofdbedrijfsingenieur Dresen van de SM. Hendrik.
vlnr: D.W. Jacobs uit Schinveld, kap. Debets uit Brunssum en past. Moonen, ook uit Brunssum.FvdB

aug. 2011

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet