Jeu Palmen, geboren 5-11-1922 in Schinveld en overleden in Californië op 19-10-2003.


Uit zijn biografie:

Na de bevrijding van Schinveld in september 1944 meldt Jeu zich aan als OVW-er en wordt in 1946 ingedeeld bij het ”Regiment Stoottroepen”.
In juni 1946 wordt hij uitgezonden naar Indië, waar hij drie jaren zal blijven.
Inmiddels is hij op 8 april 1947 getrouwd met Edit Smit. Hun eerste zoon Willie wordt hier geboren.
In 1949 is Jeu zijn dienstverband afgelopen en de familie keert terug naar Schinveld.

Oefening van de reddingsbrigade op BorneoIn 1958 verbreekt Soekarno de Unie met Nederland en dwingt daarmee 35000 landgenoten te repatriëren. Jeu en Edit met hun kinderen wonen dan aanvankelijk in Stein, in hotel Havenzicht dat in 2002 werd afgebroken. (Op deze plek is nu een appartimentencomplex gebouwd met dezelfde naam).
Als de vader van Jeu hoort dat er in Schinveld een Indische familie uit een huis aan de Pastoor Brounsstraat verhuist regelt hij die woning voor Jeu en Edith. Hier wordt hun laatste telg, Albert, op 27 dec. 1958 geboren.
De familie kan echter niet wennen in het kille Nederland en ...

Jeu in zijn job bij Jennings
FvdB

feb 2016

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet