Theo Jeurissen Hk 2929 en Ea 2987


Theo Jeurissen begon in dec. 1952 zijn werkzaam leven op de SM Hendrik. Zijn vader was in militaire dienst en het was min of meer vanzelfsprekend dat hij op de mijn ging werken, om mee te helpen geld te verdienen.
Na drie jaren opleiding bij de OVS begon hij op 17-jarige leeftijd met één dag per week ondergronds te gaan. Dat werd regelmatig opgevoerd, zodanig dat hij met 17,5 jaar volledig ondergronds werkte in de zogenaamde leerpijler.
Hij heeft zowel in pijlers (kolenwinning), als in het steenwerk gewerkt; in alle rangen van sleper tot houwer. Het laatste was hij aktief als hulp-schiethouwer in de bandgalerijen aan de kop of de voet van een pijler.
Bij de sluiting van de mijnen heeft hij ontslag genoemen en is als stoker gaan werken bij de fa. Coumans-Schepers. Later is hij nog werkzaam geweest in de kantine van het CBS.
Sinds hij gepensioneerd is, leidt hij groepen rond in de Model Steenkolenmijn in Valkenburg en is een van de oprichters van het mijnmuseum in Brunssum. Verder geeft hij nog lezingen aan bekenden, vrienden, bejaardenhuizen, scholen enz.
FvdB

maart 2014

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet