Johann (Hens) PalmenpalmenJohann Palmen (Hens) werd 25 februari 1911 in Königsteel bij Essen (D) en overleed 9 juli 1995 te Heerlen en bijgezet te Heerlerheide.
Hij was het vierde kind van het echtpaar Willem Palmen en Catherina Muys Trambediende, van 1927 tot medo 1945 schiethouwer op de Staasmijn Hendrik te Brunssum, 1945 tot 1948 propagandist van de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond (NKMB),1 december 1948 benoemd tot tweede secretaris van de NKMB, 1 oktober 1949 benoemd tot eerste secretaris, waarna op 1 juli 1963 de benoeming tot algemeen secretaris van de NKMB volgde. Commissaris van de Raad van Bestuur van DSM en commissaris van o.a. de Volkskrant, drukkerij Lumax, Unilever en UKF.
Hij was een echte selfmade man. Met enkel lager onderwijs (zoals hij het zelf altijd uitdrukte ”zes jaar Meertens”) wist hij door tomeloze inzet en zelfstudie carrière te maken.
Na de lagere school was hij werkzaam als trambediende, waarna hij welhaast vanzelfsprekend de weg naar de mijn vond. Achttien jaar werkte hij ondergronds op de staatsmijn Hendrik.
Op aanraden van zijn vader solliciteerde hij in 1945 (op een bruine papieren zak want er was geen ander papier) naar een functie als propagandist bij de Nederlandse Katholieke Mijnwerkersbond.
Hij kreeg als werkkring het district Echt en fietste twee jaar lang elke dag van Schinveld naar de standplaats Echt om vandaar uit het hele district te bewerken.
De bond telde toen ca. 15.000 leden en nieuwe afdelingen schoten mede dankzij hem als paddenstoelen uit de grond t.w. Herkenbosch, Reuver, Swalmen, St. Joost, Maasbracht, Beegden.
In 1948 kwam de functie van secretaris in het bestuur van de NKMB vrij en Hens kreeg deze betrekking. In deze functie was een van zijn verantwoordelijkheden de ledenwerving. Zoals met alles stortte hij zich ook hier met hart en ziel op. Dit resulteerde in een hoogste ledental van ruim 38.000, meer dan menige politieke partij nu!
Het beoogde aantal van 40.00 leden kon door de teruggang van de mijnindustrie niet gehaald worden. Toen in 1966 de Nederlandse regering eiste dat er werknemerscommissarissen werden benoemd bij DSM, werd Hens gevraagd een van deze posten in te nemen. Voorwaarde was echter dat hij niet meer werkzaam mocht zijn als vakbondsbestuurder. Na lang wikken en wegen heeft hij met pijn in het hart toegezegd en werd hem eervol ontslag verleend, waarna op 1 september 1967 de benoeming tot eerste werknemerscommissaris van Nederland volgde. Op 1 mei 1982 werd hij herbenoemd tot 1 mei 1983, toen hij vanwege het bereiken van de leeftijdsgrens afscheid moest nemen.
Tijdens de afscheidsreceptie in 1967 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van St. Sylvester en in 1975 Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Hij was getrouwd met Anna Maria Daemen (Miets), geboren 10 juni 1911 te Schinveld, overleden 23 december 1991 te Heerlen en bijgezet te Heerlerheide.


foto en info: Riet Palmen
FvdB

feb. 2014

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet