Bert CampsBert Camps 1928 - 2005, was van 1948 tot begin 1950 diensplichtig marinier in het toenmalige Indië.
Na zijn terugkeer in Nederland ging hij ondergronds op de SM Hendrik werken.
In 1954 behaalde hij het houwersdiploma. Na de sluiting van de mijnen werd Bert aan de Mijnschool in Heerlen omgeschoold tot uitvoerder wegenbouw.

FvdB

aug. 2011

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet