In het archief van de website www.demijnen.nl zijn bijna alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1974, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsIn de ochtend van 16 januari jl. is onze bedrijfsgenoot J.H. Jennekens uit Hoensbroek aan de gevolgen van een noodlottig bedrijfsongeval overleden. Bij uitbouwwerkzaamheden in een steengang van de 546m verdieping werd hij getroffen door een vallende persluchtleiding.
De heer Jennekens trad in 1943 op 19-jarige leeftijd in dients op Staatsmijn Emma en was laatstelijk werkzaam als meesterhouwer dienstdoende opzichter ondergronds.
Zijn uitvaart en begrafenis hadden plaats op zaterdag 19 januari jl. Hierbij waren de bedrijfsleiding en de Raad van Overleg vertegenwoordigd, terwijl alle mensen uit de afdeling waar hij werkzaam was Harrie Jennekens op zijn laatste tocht begeleidden. Overweldigend en ongetwijfeld troostrijk voor zijn echtgenote en kinderen was daarnaast de deelname van andere en gewezen personeelsleden, die de overledene ook hebben leren kennen als een goed mens en toegewijde medewerker.
Onze gevoelens van diep medeleven gaan uit naar de nabestaanden van ons overleden personeelslid. Moge de Heer hun de kracht geven dit smartrlijk verlies te aanvaarden en te dragen.
Harrie Jennekens ruste in vrede.

NB. Dit was het laatste slachtoffer van Emma-Hendrik. In totaal kwamen op deze beide mijnzetels 325 kompels ondergronds om en 64 bovengronds.
Het aantal kompels dat door stoflongen is omgekomen zal ongetwijfeld meer dan duizend zijn, maar hiervan zijn geen gegevens meer te achterhalen.
FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet