In het archief van de website www.demijnen.nl zijn alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1968, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsOp 11 jan. jl. is de heer Th.F.M. Verheijen, werkzaam bij de Staf Industrialisatie C.B. op weg naar zijn kantoor te Heerlen dodelijk verongelukt.
De heer Verheijen, die op 22 januari 51 jaar zou zijn geworden, was sinds 1 april 1936 bij onze onderneming in dienst. Hij begon zijn loopbaan op de cokesfabriek Emma in Treebeek. Midden 1943 werd hij overgeplaatst naar het Hoofdkantoor waar hij resp. op de Centrale Inkoop Mijnhout, de afd. Algemene Zaken en de afd. Personeel werkzaam was. Van 1 aug, 1945 tot begin 1947 was hij aan de Stichting-Mijnwerkersvoorziening verbonden. Op 1 feb. 1950 ging hij over naar de cokesfabriek Emma in Beek. Op dit bedrijf was hij sinds feb. 1954 adj-chef resp. chef van de Administratieve Dienst. Op 1 juni van het vorig jaar werd hij naar de Staf Industralisatie C.B. overgeplaatst.
Hij ruste in vrede.


Door een noodlottig ongeval getroffen, werd de heer E.W. Kummeling op 1 mei jl. naar het ziekenhuis te Heerlen gebracht. Medische bijstand heeft echter niet meer mogen baten, want op 17 mei maakte de dood een einde aan dit 46-jarige leven.
De heer Kummeling woonde te Munstergeleen, Wintraak 36, en was als houwer werkzaam in de afd. Z1 van het ondergrondse bedrijf.
Talloze bedrijfsgenoten begeleidden intussen hun collega naar zijn laatste rustplaats.
In deze moeilijke periode mag de zo zwaar beproefde echtgenote overtuigd zijn van onze gevoelens van medeleven.
Vriend Kummeling ruste in vrede.FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet