In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1964, op de Limburgse Staatsmijnen omgekomen kompelsIn het ziekenhuis te Sittard overleed op maandag 21 december onze houwer Mathijs Janssen uit Geleen. Hij bereikte de leeftijd van 58 jaar.
Tijdens het bijdrukken van volle wagens stenen, raakte de heer Janssen op vrijdag 11 december bekneld tussen twee wagens. Ofschoon hij daarbij ernstig werd gekwetst mocht toch worden gehoopt dat er geen levensgevaar aanwezig was.
Het bericht van zijn overlijden kwam dan ook volkomen onverwacht.
De heer Jannsen is ruim 17 jaar als ondergronder op Staatsmijn Maurits werkzaam geweest. Daarvoor werkte hij sinds 1931 op het SBB.
De begrafenis, waarbij het stoffelijk overschot door collega's van afdeling S1 werd gedragen, heeft op donderdag 24 december te Lindenheuvel-Geleen plaatsgehad. Onze deelneming gaat uit naar zijn echtgenote en familie. Mogen zij de kracht vinden om dit smartelijke verlies te kunnen dragen.
Hij ruste in vrede.
FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet