In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1961, op de Limburgse Staatsmijnen en Chemische Bedrijven, omgekomen medewerkersZoals u allen bekend zal zijn werden in de nacht van 22 op 23 october jl. door een ontploffing in de organische proeffabriek II te Geleen drie bedrijfsgenoten uit ons midden weggerukt.
Dit droeve gebeuren heeft vooral in de chemische bedrijven allerwegen grote verslagenheid en diep medeleven teweeggebracht.
Onze gebeden en gedachten gaan uit naar de getroffen en naar hen die zij achterlieten. God geve deze bedrijfsgenoten de eeuwige rust en schenke hun nabestaanden de kracht om dit smartelijke verlies te aanvaarden en Zijn hulp te dragen.
De eerbiedige hulde die door vertegenwoordigers van de hoofddirectie, door de bedrijfsleiding benevens door zeer vele kameraden bij de begrafenisplechtigheden aan de doden werd gebracht moge de nabestaanden tot troost strekken en tot steun zijn in deze moeilijke dagen.


Op zondag 17 december 1961 is de 46 jaar oude houwer J. Schurkens uit Grevenbicht in de nieuwe verlengde 6de noordelijke steengang op de 548 meter verdieping van de Maurits dodelijk verongelukt.
Schurkens was bezig met onderhoudswerkzaamheden toen een op hol geslagen locomotief tegen de bij hem op het spoor staande grote mijnwagens botste. Hij werd door de terugschuivende wagens dodelijk getroffen.
Houwer Schurkens was sinds 7 october 1929 in dienst van onze onderneming. Hij was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet