In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1953, op de Limburgse mijnen omgekomen kompelsOp zaterdag 17 januari werd de 35 jaar oude houwer P. Zijlstra uit Geleen aan het front van een steengalerij op de 548 m. verdieping van Staatsmijn Maurits onder uit de zijwand vallend gesteente bedolven en vrijwel onmiddellijk gedood.
Houwer Zijlstra was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 14 februari is de 39 jaar oude arbeider A. Smeekens uit Chevremont in de bruinkoolgroeve ”Anna” te Haanrade, van de Maatschappij Carisborg, bij het laden onder een zware vrachtauto terechtgekomen.
Aan de bekomen verwondingen is hij enige tijd later ter plaatse overleden.
Arbeider Smeekens was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 16 februari geraakte de 42 jaar oude hulphouwer J.A. Haan uit Nieuwenhagen in de laadplaats van de 378 m. verdieping van de mijn Laura bekneld tussen de wand en een rijdende locomotief. Tijdens het vervoer naar het ziekenhuis is getroffene aan de bekomen verwondingen overleden.
Hulphouwer Haan was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


In de nacht van woensdag 28 op donderdag 29 januari geraakte de 22 jaar oude, ongehuwde hulphouwer N v.d. Logt uit Heerlen in een galerij boven de 250 m. verdieping van Oranje-Nassau-Mijn I in een lier bekneld, aan de gevolgen waarvan hij korte tijd later is overleden.
Hij ruste in vrede.


In de nacht van maandag 16 op dinsdag 17 februari even na een uur, werd de 43 jaar oude houwer J.H. Steinbusch uit Nuth zwaar gewond aangetroffen aan de voet van opbraak 375 op de 700 m. verdieping van Staatsmijn Emma. Getroffene is korte tijd later ter plaatse overleden.
Houwer Steinbusch was gehuwd en had zeven kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 4 maart werd de 32 jaar oude meester-houwer d.d. hulp-opzichter J. Meijers uit Chevremont in een simpel in laag 11 op de 378 m. verdieping van de mijn Laura onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Meester-houwer Meijers was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 5 maart geraakte de 38 jaar oude houwer P.J. Wierts uit Schimmert, nabij het laadpunt van afd. C in de3de Noordelijke Steengang West op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma met het hoofd tussen twee mijnwagens bekneld.
Aan de bekomen verwondingen is hij enkele uren later in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Houwer Wierts was gehuwd en had vijf kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 7 maart geraakte de 18 jaar oude ongehuwde postsleper J.J.M. Schellings uit Gulpen in een steengalerij op de 410 m. verdieping van de Staatsmijn Emma tussen een ontspoorde mijnwagen en een zijwand van de galerij bekneld.
Aan de bekomen verwondingen is postsleper Schellings enkele uren later in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 12 maart is de 38 jaar oude bankwerker M. Fokkema uit de Rijkswerkinrichting te Eygelshoven in een opbraak op de 365 m. verdieping van de mijn Julia naar beneden gevallen en vrijwel op slag gedood.
Bankwerker Fokkema was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 11 april geraakte de 32 jaar oude meester-houwer dd. hulpopzichter M.J. Jopen uit Kerkrade bij het op de scijf leggen van de kabel van de ophaallier van opbraak 181 van de mijn Willem-Sophia in de lus van deze kabel bekneld.
Aan de bekomen ernstige verwondingen is hij ter plaatse overleden.
Meesterhouwer Jopen was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 16 april werd de 51 jaar oude timmerman A.W. Walschot uit Overhoven-Sittard in het gasscheidingsgebouw van het Stikstofbindingsbedrijf ernstig gewond toen een houten schot tijdens het transport kantelde en Walschot met het hoofd tussen dit schot en een afsluiter bekneld raakte.
Aan de bekomen verwondingen is hij kort na het ongeval in het ziekenhuis te Sittard overleden.
Timmerman Walschot was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 19 mei omstreeks een uur in de middag werd de 26 jaar oude handlanger G. van der Sleen uit Terwinselen bij het lossen van kabelhaspels uit een wagon op het terrein van Staatsmijn Wilhelmina aan het hoofd getroffen door een ijzeren balk die opwipte doordat een van de wagon rollende haspel erop terechtkwam.
Aan de gevolgen van dit ongeval is van der Sleen enkele uren later in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Het slachtoffer was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 11 mei geraakte de 36 jaar oude houwer P.H. Schijns uit Epen bij werkzaamheden in een pijler op de 318 m. verdieping van Oranje-Nassau-Mijn III met het hoofd tussen twee kappen bekneld.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij onmiddellijk overleden.
Houwer Schijns was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 30 mei is bij het stopzetten van een luchtcompressor op het terrein van Cokesfabiek Emma II een onderdeel van deze compressor uit elkaar gesprongen, waarbij de 36 jaar oude bedieningsvakman N. Noppeney uit Brunssum zo ernstig werd gewond, dat hij aan de gevolgen is overleden.
Twee arbeiders van een aannemersfirma uit Geleen, die toevallig ter plaatse aanwezig waren, werden eveneens het slachtoffer van dit ongeval.
bedieningsvakman Noppeney was gehuwd maar had geen kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 8 juni jl. geraakte de 38 jaar oude arbeider uit de verlading F. van Deick uit Haanrade tijdens rangeerwerkzaamhden op het terrein van de mijn Laura tussen twee spoorwagens bekneld, aan de gevolgen waarvan hij ter plaatse is overleden.
Van Deick was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 23 juli is de 44 jaar oude bedieningsvakman W.R. Smits uit Geleen yijdens werkzaamheden op losvloer I van Staatsmijn Maurits tussen twee mijnwagens bekneld graakt en op slag gedood.
Bedieningsvakman Smits was gehuwd en had zes kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zondag 26 juli werd de 30 jaar oude houwer P.J. Hendriks uit Kaalheide, toen hij per fiets op weg was van de Staatsmijn Wilhelmina naar huis, op de Kerkradersteenweg door een auto aangereden en zeer ernstig gewond.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij op zondag 2 augustus in het ziekenhuis te Kerkrade overleden.
Houwer Hendriks was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 31 juli geraakte de 51 jarige locomotiefmachinist J. Smal uit Sittard in een steengang op de 410 m. verdieping van Staatsmijn Emma met het hoofd bekneld tussen zijn locomotief en de zijwand van de steengang. Aan de gevolgen van dit ongeval is hij ter plaatse overleden.
Locomotiefmachinist Smal was gehuwd maar had geen kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 1 augustus werd de 43 jaar oude bankwerker W. J. Spiertz uit Schaesberg dood aangetroffen naast de transporteur in een snelschaafpijler op de 420 m. verdieping van de Oranje-Nassau-Mijn III. Hoogstwaarschijnlijk is hij tijdens werkzaamheden aan de transporteur bekneld geraakt tussen de betimmering ter plaatse en over de transporteur naar de voet van de pijler rollende grote brokken kool.
Bankwerker Spiertz was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.

Op donderdag 3 september jl. viel de 30 jaar oude ongehuwde hulpelectriciën J.L. Mulleneers uit Amby bij werkzaamheden aan de askraan achter de electrische centrale op Staatsmijn Emma, door onbekende oorzaak van het 14 m. hoge bordes van de kraan in de asput.
Aan de gevolgen van dit ongeval is Mulleneers ter plaatse overleden.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 8 september geraakte de 61 jaar oude autocontroleur P. Smeets uit Eygelshoven in het tankstation van de bruinkoolgroeve Anna te Haanrade tussen twee vrachtauto's bekneld.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij donderdag 10 september in het ziekenhuis te Kerkrade overleden.
Autocontroleur Smeets was gehuwd en had acht kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 1 october geraakte de 49 jaar oude meester-houwer J.P. Zielemans uit Brunssum in een steengang op de 420 m. verdieping van de mijn Oranje-Nassau III onder een kantelende persluchtlocomotief bekneld.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij ter plaatse overleden.
Meester-houwer Zielemans was gehuwd.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 23 october werd de 27 jaar oude ongehuwde bankwerker J.M. Kierkels uit Schinnen, toen hij in een pijler op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma een persluchtmotor wilde gaan smeren door een losgeraakte luchtslang aan het hoofd getroffen en zeer ernstig gewond.
Aan de gevolgen van dit ongeval is bankwerker Kierkels op zaterdag 24 october in het ziekenhuis overleden.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 21 october werd de 44 jaar oude houwer P.F.H. Crombach uit Beek bij werkzaamheden in een pijler op de 391 m. verdieping van Staatsmijn Maurits onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer Crombach was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 23 october werd de 64 jaar oude bedieningsvakman W. Kuilman uit Heerlen op het rangeerterrein van de Oranje-Nassau-Mijn I door een rangerende kolentrein overreden en op slag gedood.
Bedieningsvakman Kuilman was gehuwd.
Hij ruste in vrede.

Op woensdag 11 november werd de 31 jaar oude houwer L. Geurtsen uit Kaalheide in een simpel in laag XII van Staatsmijn Wilhelmina onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer Geurtsen was gehuwd en had twee kinderen.

FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet