In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1952, op de Limburgse mijnen omgekomen kompelsOp donderdag 3 januari jl. werd de 31 jaar oude houwer G.H. Hendrikx uit Echt tijdens werkzaamheden in een breukpijler op de 636 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer Hendrikx was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 15 januari jl. geraakte de 26 jaar oude, ongehuwde locomotief-machinist J. Rutyna uit Kerkrade in een steengang op de 365 m. verdieping van de mijn Julia bekneld tussen de wagens van een rijdende trein en de zijwand van de gang.
Locomotief-machinist Rutyna overleed ter plaatse aan de bekomen verwondingen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 5 februari jl. werd de 34 jaar oude tijdschrijver P. Steps uit Elsloo bij het achteruit rijden met de kraan in de opslagloods van de sulfaatfabriek van Cokesfabriek Maurits met het hoofd tussen de cabine en een dwarsbalk van de kraan bekneld en op slag gedood.
Steps was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 26 februari jl. werd de 49 jaar oude hulp-cokesmeester J.C. Hansen uit Munstergeleen op weg naar het bedrijf bij het passeren van de bewaakte overweg nabij de ingang van Cokesfabriek Maurits door een electrische trein gegrepen en op slag gedood.
Hulp-cokesmeester Hanssen was gehuwd en had vijf kinderen.
Hij ruste in vrede.Op zaterdag 22 maart jl. werd de 32 jaar oude houwer J.H. Lamby uit Klimmen bij werkzaamheden in een bandgalerij boven de 250 m. verdieping van Oranje-Nassaumijn I onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer Lamby was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 7 april werd de 47 jaar oude houwer H.J. Somers uit Kerkrade op weg van huis naar de Staatsmijn Wilhelmina door een personenauto van achter aangereden en zo ernstig gewond, dat hij aan de gevolgen van dit ongeval op woensdag 9 april dav. in het ziekenhuis te Kerkrade overleden is.
Houwer Somers was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 9 april werd de 30 jaar oude houwer J.N. Hermans uit Hoensbroek bij het plaatsen van een stijl aan het front van een afvoergalerij op de 410 m. verdieping van Staatsmijn Emma door een uit het dak vallende steen aan het hoofd getroffen en op slag gedood.
Houwer Hermans was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 9 mei jl. werd de 23 jaar oude houwer J.H. Senster uit Kaalheide bij werkzaamheden in de simpel van laag X op de 331 m/ verdieping van Staatsmijn Wilhelmina onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer Senster was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 12 mei jl. is de 18 jaar oude, ongehuwde handlanger P.H.M.V. Maas uit Hoensbroek, per rijwiel op weg naar de Staatsmijn Emma tegen een personenauto gereden, waarbij hij zeer ernstig werd gewond.
Aan de gevolgen van dit ongeval is handlanger Maas nog dezelfde dag in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 21 mei jl. werd de 27 jaar oude bankwerker J. Scheffer uit Hoensbroek in de 7de Noordelijke Steengang West op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma door een losgeraakt gedeelte van een kolentrein gegrepen en op slag gedood.
Houwer Scheffer was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 5 juni jl. zijn de 41 jaar oude handlanger H.J. Dohmen uit Schinveld en de 59 jaar oude hulp-machinist R.A. Lammers uit Brunssum bij het peilen van de waterstand van put 34 van het bronnenveld Schuttersveld nabij de Staatsmijn Hendrik door verstikking om het leven gekomen.
Handlanger Dohmen was gehuwd en had vier kinderen beneden 16 jaar. Hulpmachinist Lammers was eveneens gehuwd maar had geen kinderen beneden 16 jaar.
Zij rusten in vrede.


Op dinsdag 8 juli geraakte de 38 jaar oude kraanmachinist T.H. Pustjens uit Roosteren in het ketelhuis van de Cokesfabriek Maurits met het hoofd tussen de kraan en de kraanbaan bekneld.
Als gevolg van dit ongeval is hij vrijwel onmiddellijk overleden.
Kraanmachinist Pustjens was gehuwd en vader van twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 10 juli werd de 36 jaar oude houwer J.M. Extra uit Meerssen bij het losmaken van de kool in een schuifpijler op de 455 m. verdieping van Staatsmijn Maurits onder vallend gesteente bedolven en vrijwel onmiddellijk gedood.
Houwer Extra was gehuwd en vader van drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 29 juli viel de 22 jaar oude, ongehuwde handlanger J.C.C. Waskiewicz uit Heerlerheide door onopghelderde oorzaak in een transportgoot in de wasserij van Staatsmijn Emma, aan de gevolgen waarvan hij onmiddellijk overleden is.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 11 augustus jl. geraakte de 25 jaar oude, ongehuwde handlanger J.L. Simon uit Geleen bij het afdekken van met kunstmest beladen wagons nabij de kunstmestverlading op het Stiksofbindingsbedrijf bekneld tussen een bijlopende wagon en perron, aan de gevolgen waarvan hij onmiddellijk overleden is.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 5 september jl. geraakte de 21 jaar oude sleper J.H. Teeuwen uit Helden aan de voet van een pijler op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma bekneld tussen het dakgesteente en een stuk hout dat door de ransporteur werd vooruitgeduwd.
Hij overleed vrijwel onmiddellijk aan de opgelopen verwondingen. Sleper Teeuwen was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 15 september jl. werd de 29 jaar oude houwer H. de Vos uit Heerlen in het ondergronds bedrijf van de Oranje-Nassau mijn IV onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer de Vos was gehuwd en had geen kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 19 september jl. geraakte de 28 jaar oude houwer J. Kamphuis uit Brunssum bij het roven van een betimmering in een pijler op de 537 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik bekneld tussen een uit het dak vallende steen en een Titanstijl.
Hij overleed vrijwel onmiddellijk aan de opgelopen verwondingen.
Houwer Kamphuis was gehuwd en had geen kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 22 november werd de 29 jaar oude postsleper M.J. Keijdener uit Spekholzerheide in een verbindingssteengang op de 105 m. verdieping van de mijn Willem-Sophia onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood. Postsleper Keijdener was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.

Op maandag 24 november geraakte de 28 jaar oude locomotiefmachinist J.L. Verstraeten uit Heerlerheide bij rangeerwerkzaamheden in een grongalerij op de 420 m. verdieping van Oranje-Nassaumijn IV onder een rijdende trein.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij ter plaatse overleden.
Locomotiefmachinist Verstraeten was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 22 december geraakte de 50 jaar oude houwer L. Flecken uit Schalbruch in een afvoerbandgalerij op de 730 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik bekneld tussen de keerrol en de voorlaadsnavel. Hij overleed ter plaatse aan de bekomen verwondingen.
Houwer Flecken was gehuwd, doch had geen minderjarige kinderen.
Hij ruste in vrede.


FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet