In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1951, op de Limburgse mijnen omgekomen kompelsOp vrijdag 12 januari jl. geraakte de 37 jaar oude locomotief-machinist H. Augenbroe uit Kerkrade in steengalerij 72 op de 305 m. verdieping van de mijn Julia bekneld tussen het kozijn van een luchtdeur en zijn locomotief.
Hij liep hierbij zodanige verwondingen op, dat hij daags na het ongeval in het ziekenhuis te Heerlen is overleden.
Locomotief-machinist Augenbroe was gehuwd en vader van drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 10 februari jl. werd de 36 jaar oude houwer J.L. Packbier uit Heerlen bij de steenkiep van neerbraak 335 op de 636 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik door een ontspoorde wagen van een passerende kolentrein gegrepen.
Hij liep hierbij zodanige verwondingen op, dat hij tijdens het vervoer naar de schacht is overleden.
Houwer Packbier was gehuwd en vader van zeven kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 27 februari jl. kwamen de 28 jaar oude houwer J. Diriks en de 31 jaar oude hulphouwer J. van Hout, beiden uit Bleyerheide, bij een instorting in de overschuiving in de kop van een pijler op de 500 m. verdieping van de Domaniale mijn door verstikking om het leven.
Houwer Diriks en hulphouwer van Hout waren gehuwd. De eerste had een kind, de laatste laat twee kinderen achter.
Zij rusten in vrede.


Op vrijdag 2 maart jl. werd de 34 jaar oude houwer W. Hoogakker uit Hoensbroek in een bruekpijler op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma onder uitslaande kolen bedolven.
Toen men hem had bevrijd bleek hij reeds te zijn overleden.
Houwer Hoogakker was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 17 maart jl. heeft in de electrische centrale van Staatsmijn Maurits een overslag plaats gehad in het 10.000 Volt circuit, waarbij de 22 jaar oude volontair J.W.H. Vermeulen uit Beek levensgevaarlijke brandwonden opliep, tengevolge waarvan hij nog dezelfde dag in het ziekenhuis te Sittard is overleden. Kort na de overslag in de elctrische centrale van Staatsmijn Maurits, waardoor de compressoren en ventilatoren van Cokesfabriek Maurits gedurende korte tijd kwamen stop te staan, heeft zich in het ventilatorengebouw van Cokesfabriek Maurits een ontploffing voorgedaan, waarbij de 38 jaar oude machinist W. Bockting uit Beek en de 64 jaar oude weduwnaar J. Hendriks uit Geleen, tegelzetter bij de firma Tanido te Stein, werden gedood.
Machinist Bockting was gehuwd en vader van vijf kinderen. Moge de slachtoffers van deze ernsige ongevallen rusten in vrede


Op zatersdag 21 april jl. geraakte de 40 jaar oude houwer P. Krill uit Kerkrade op het hoekpunt van de houtgalerij van de schraapbakkenpijler op de 506 m. verdieping van Staatsmijn Wilhelmina bekneld tussen een losgeraakt onderdeel van de mechanische installatie en een wand van de galerij.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij onmiddellijk overleden.
Houwwer Krill was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 8 mei werd de 27 jaar oude houwer J. Wilms uit Sittard bij betonneringswerkzaamheden in de verbindingssteengang op de 810 m. verdieping van Staatsmijn Maurits onder neervallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer Wilms was gehuwd en had twwe kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 29 mei jl. geraakte de 20 jaar oude ongehuwde postsleper J. W. Joosten uit Schaesberg tijdens materiaaltransport in een steengalerij op de 120 verdieping van mijn Laura bekneld tussen enkele ontspoorde mijnwagens en de wand van de galerij.
Aan de gvolgen van dit ongeval is postsleper Joosten ter plaatse overleden.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 19 juni jl. werd de 44 jaar oude houwer Felix Kiepkowski uit Heerlen bij het drijven van een galerij op de 420 m. verdieping van O.N. III onder neervallend gesteente bedolven, aan de gevolgen waarvan hij ter plaatse overleed.
Houwer Kiepkowski was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 7 juli jl. werd de 33 jaar oude houwer K. Scholten van Brunssum bij roofwerkzaamheden in een breukpijler op de 537 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik onder neervallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwwer Scholten was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 16 juli jl. werd de 29 jaar oude ondergrondse bankwerker Th. J. Kessels uit Heerlen bij controle-werkzaamheden aan de spiraalgoot in tussenschacht 109 op de 250 m verdieping van de Oranje-Nassau mijn I door de dalende kooi aan het hoofd getroffen.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij kort daarna overleden.
Kessels was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 17 juli jl. geraakte de 43 jaar oude bovengrondse arbeider H. Meister uit Simpelveld in de zeverij van de mijn Julia bekneld in een omkeerinrichting van een transportband.
Hij overleed ter plaatse aan de bekomen verwondingen. Meister was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 6 september jl. werd de 52 jaar oude houwer J. Ijzermans van Brunssum bij het scheppen van stenen in een toevoerbandgalerij op de 537 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik oner neervallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Houwer Ijzermans was gehuwd en had vijf kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 25 september jl. is de 25 jaar oude, ongehuwde meetassistent van het Centraal Proefstation van de Staatsmijnen. J.W. Joosten uit Brunssum, dodelijk verongelukt, toen de vrachtauto waarmee hij op weg was naar Staatsmijn Maurits waar metingen moesten worden verricht, op de snelverkeersweg Nuth-Neerbeek van de weg afraakte en kantelde.
Joosten werd hierbij op slag gedood.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 20 september werd de 41 jaar oude houwer P.J. H. Peeters uit Brunssum bij het losmaken van kool in een doortocht op de 730 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik tengevolge van een mijngasuitbarsting onder de neervallende kool bedolven en op slag gedood.
Houwer Peeters was gehuwd en had zeven kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 18 october jl. werd de 37 jaar oude meesterhouwer J.H. Houwers uit Schaesberg bij roofwerkzaamheden in afdeling 3 op de 340 m. verdieping van Oranje-Nassaumijn IV onder neervallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Meesterhouwer Houwers was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 13 november jl. werd de 23 jaar oude hulphouwer T.H. Noot bij het verplaatsen van de aandrijfmachine van de transporteur in de Finefraupijler op de 485 m. verdieping van de mijn Willem-Sophia onder neervallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Hulphouwer Noot was afkomstig uit Amsterdam en woonde in het Gezellenhuis aan de Industriestraat te Spekholzerheide.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 19 december jl. werd de 43 jaar oude houwer J.L. Creussen uit Amstenrade in opbraak 337 op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma door een vallend stuk hout zodanig aan het hoofd gewond, dat hij kort na het ongeval is overleden.
Houwer Creussen was gehuwd en had drie kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op woensdag 26 december jl. geraakte de 28 jaar oude hulpopzichter L.H.W. Sevriens uit Hoensbroek, die mede belast was met het verrichten van mijnrevisie in het ondergronds bedrijf van Staatsmijn Emma, als gevolg van zuurstofgebrek, bewusteloos in een luchtweg van de afdeling welke hij moest revideren.
Nog voordat hij door een ploeg van de reddingsbrigade in de verse luchtstroom was gebracht gaf hij reeds geen tekenen van leven meer. Na vijf kwartier toepassen van kunstmatige ademhaling kon de mijnarts slechts de dood constateren. Hulpopzichter Sevriens was gehuwd.
Hij ruste in vrede.


FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet