In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1950, op de Limburgse mijnen omgekomen kompelsOp zaterdag 18 februari jl. is de 49 jaar oude houwer Hubertus M. Palmen op de losvloer bovengronds van de Oranje-Massaumijn IV op de Heksenberg te Heerlen, bij het verlaten van de liftkooi, tussen losvloer en kooideksel bekneld geraakt. Aan de gevolgen van dit ongeval is hij kort daarna in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Palmen was gehuwd en woonde te Schaesberg, Dorpstraat 16.
Hij ruste in vrede.


Aan het begin van de nachtdienst op zaterdag 25 januari jl. werd de 31 jaar oude locomotiefmachinist J.C.L. Hendriks uit Susteren in de Noordelijke laadplaats van Schacht I op de 455 m. verdieping van Staatsmijn Maurits door een aflopende grote mijnwagen gegrepen en omver geworpen.
Hendriks werd met ernstige verwondingen in het ziekenhuis te Sittard opgenomen, waaruit hij op 10 maart werd ontslagen. Op 21 maart jl. verergerde zijn toestand echter. Twee dagen later is hij in het ziekenhuis aan de gevolgen van het ongeval overleden.
Hendriks was gehuwd en had een kind. Hij was vanaf einde 1940 bij Staatsmijnen in dienst.
Moge hij rusten in vrede.


Op woensdag 12 april tegen het einde van de ochtenddienst is de 38 jaar oude locomotiefmachinist Jacob Eduard Rzadkiewicz uit Heerlen, bij rangeerwerkzaamheden in de 1ste NW-Steengang op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma dodelijk verongelukt.
Rzadkiewicz was gehuwd en had drie kinderen.
Moge hij in vrede rusten.


Op dinsdag 18 april tegen het einde van de vroege dienst is de 27 jaar oude houwer J. Janssen in een breukpijler van de 455 m. verdieping van Staatsmijn Maurits, bij het plaatsen van een betimmering, door uit het dak vallende stenen getroffen en levensgevaarlijk gewond.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij op woensdag 19 april in het ziekenhuis te Sittard overleden.
Janssen was gehuwd en woonde te Echt-Hingen, Bergstraat 7.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 21 april jl. raakte de 40 jaar oude bovengrondse arbeider J. Kersemakers uit Jabeek op de losvloer van Schacht I van Staatsmijn Hendrik tussen een bijlopende mijnwagen en een kipstoel bekneld, waarbij hij ernstig inwendig letsel opliep.
Getroffene werd onmiddellijk naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht. Op zaterdag 6 mei jl. is hij hier aan de gevolgen van dit ongeval overleden.
Kersemakers was gehuwd en vader van zeven kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 8 juni jl. is de 20 jaar oude ongehuwde sleper J.H. Born uit Simpelveld bij de telefooncel in de laadplaats van de 331 m. verdieping van Staatsmijn Wilhelmina uitgegleden en gevallen, waarbij hij tussen twee mijnwagens bekneld geraakte.
Aan de gevolgen van dit ongeval is hij op maandag 19 juni in het ziekenhuis te Heerlen overleden.
Hij ruste in vrede.


Op de ochtenddienst van zaterdag 1 juli is de 36 jaar oude houwer E. Arckenbosch uit Chevremont in een steengalerij op de 540 m.verdieping van de mijn Julia door verstikking om het leven gekomen.
Arckenbosch was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op zondag 30 juli jl. viel de 42 jaar oude, gehuwde schachthouwer H.H. Nieters uit Ubach over Worms, bij werkzaamheden in een der schachten van de mijn Julia te Eygelshoven van ongeveer vier meter hoogte op een ijzeren vloer.
Nieters werd in bewusteloze toestand naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht, waar hij in de morgen van dinsdag 1 augustus aan de gevolgen van dit ongeval is overleden.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 8 augustus jl. werd de 49 jaar oude houwer P.L. Stienen uit Heerlerheide bij het verpakken van een zijwand in een steengang op de 325 m. verdieping van Staatsmijn Emma onder uit het dak vallende stenen bedolven en op slag gedood.
Hij ruste in vrede.


Op dinsdag 29 augustus jl. even na middernacht, is de 53 jaar oude, gehuwde houwer O. Oldenburger uit Brunssum aan de kop van opbraak 300 op de 636 m. verdieping van Staatsmijn Hendrik, bij het op de kooi plaatsen van een banddekplaat, met zijn hoofd bekneld geraakt tussen de plaat en de remhefboom van de opbraaklier.
Houwer Oldenburger werd op slag gedood. Hij ruste in vrede.


Op maandag 11 september jl. is de 33 jaar oude houwer M.H. Linden uit Heerlen tijdens het roven met behulp van een lier in afdeling 9 op de 420 m. verdieping van Oranje Nassaumijn III te Heerlen onder plotseling uit het dak vallende stenen bedolven geraakt.
Ofschoon Linden - die als een zeer bekwaam en voorzichtig arbeider bekend stond - kort na het ongeval werd bevrijd, mocht hulp niet meer baten.
Houwer Linden was gehuwd en vader van drie kinderen. De begrafenis van het slachtoffer vond op donderdag 14 september onder grote belangstelling plaats.
Hij ruste in vrede.


Op maandag 18 september jl. werd de 19 jaar oude, ongehuwde Severinus Palmen uit Spekholzerheide, terwijl hij behulpzaam was bij opmetingen in het ondergronds bedrijf van de mijn Willem-Sophia, door een omlaag vallende mijnlamp aan het hoofd getroffen.
Ernstig gewond werd hij naar het ziekenhuis te Heerlen overgebracht, waar hij op dinsdag 26 september jl. is overleden.
Severinus Palmen was een oppassende jongeman. Als voetballer en wielrenner genoot hij bekendheid in plaatselijke sportkringen. Personeel van de afdeling Mijnmeten en leden van de SV. Juliana hebben hem op zaterdag 30 september naar zijn laatste rustplaats gedragen. Hij ruste in vrede.


Op wonsdag 18 october jl. geraakte de 38 jaar oude opzichter J.H.A. Dohmen uit Heerlen bij het verplaatsen van het transportmiddel in pijler 3 op de 378 m. verdieping van de mijn Laura onder uit het dak vallende stenen bedolven.
Hoewel opzichter Dohmen onmiddellijk werd bevrijd, bleek hij reeds te zijn overleden. Hij was gehuwd en vader van zeven kinderen.
Moge hij rusten in vrede.


In de nacht van maandag 23 october op dinsdag 24 october, even na middernacht, werd de 51 jaar oude ongehuwde houwer J.J. Lürken uit Terwinselen in een afvoerbandgalerij op de 331 m. verdieping van Staatsmijn Wilhelmina onder uit het dak vallende stenen bedolven, toen een ijzeren kap doorbrak op de plaats waar hij een boterham zat te eten.
Houwer Lürken werd op slag gedood. Hij ruste in vrede.


Op woensdag 15 november geraakte de 24 jaar oude ongehuwde postsleper H.H. Vogels uit Maasbracht in een breukpijler op de 391 m. verdieping van Staatsmijn Maurits tussen ketting en keerwiel van een stuwschijfgoot bekneld.
Vogels liep hierbij zodanige verwondingen op, dat hij kort na het ongeval overleed.
Hij ruste in vrede.


Op vrijdag 3 december jl. werd de 31 jaar oude houwer J.H. Schaap bij het roven van het bouwwerk in een pijler in voorbereiding op de 250 m. verdieping van Oranje Nassaumijn I, onder vallend gesteente bedolven en op slag gedood.
Schaap was ongehuwd en woonde te Heerlerbaan.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 7 december jl. werd de 43 jaar oude hulphouwer H.F. Wachelder uit Simpelveld, toen hij zich na afloop van de ochtenddienst per rijwiel op weg naar huis bevond door een autobus aangereden en op slag gedood.
Hulphouwer Wachelder was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op donderdag 7 december jl. werd de 21 jaar oude hulphouwer J.H. Herveille uit Heerlen in de schraapbakkenpijler op de 546 m. verdieping van Staatsmijn Emma bij het spannen van een kapje door vallend gesteente of door het kapje aan het hoofd getroffen.
Hulphouwer Herveille is aan de gevolgen van dit ongeval onderweg naar de schacht overleden. Hij was gehuwd en had een kind.
Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 9 december jl., aan het begin van de middagdienst, was de 20 jaar oude ongehuwde postsleper R.G. Marcus uit Brunssum bezig met het boren van injecteergaten in de kop van een vulpijler op de 700 m. verdieping van Staatsmijn Emma. Plotseling pakte de sneldraaiende boor de sjaal welke door Marcus als halsdoek werd gebruikt en werd hem de adem afgesneden.
Postsleper Marcus was van mei 1945 af in dienst van Staatsmijnen.
Hij ruste in vrede.


FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet