In het archief van de website www.demijnen.nl zijn sinds geruime tijd alle bedrijfsbladen van de voormalige Staatsmijnen in te zien.
Op deze pagina zijn, met toestemming van DeMijnen.nl/DSM de foto's met bijgaande teksten van de op de diverse mijnen omgekomen mijnwerkers weergegeven.

tek. Jef Caenen (met toestemming van zijn weduwe)

In het jaar 1946, op de Limburgse mijnen omgekomen kompels


Op maandag 3 dec. 1945 heeft in het bedrijf van de Domaniale mijn een dodelijk ongeval plaats gehad. De arbeider J. Kec was op het terrein Beerenbosch werkzaam in de omgeving van de transportband naar de steenberg. Hij werd door de transportband gegrepen, raakte beklemd en overleed korte tijd daarna aan zijn verwondingen.
Kec was 38 jaar oud, gehuwd en vader van een kind. Hij woonde aan de Hopelerweg te Eygelshoven. Hij stond bekend als een goede kracht met veel ijver voor zijn werk. Zijn nagedachtenis blijve in ere. Hij ruste in vrede.


In de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 januari 1946 heeft er in het ondergrondse bedrijf van de Mijn Julia een dodelijk ongeval plaats gehad.
De houwer P.J. Robertz werd bij het doorbreken van het dak in het breukveld van de pijler 2 door een der neervallende ijzeren breukrails aan het hoofd getroffen. Hij liep hierbij een schedelbasisfractuur op, tengevolge waarvan de dood onmiddellijk intrad.
Robertz was 52 jaar oud, gehuwd en woonde in de Prins Hendrikstraat te Eygelshoven. Hij was vanaf 1924 in dienst bij de Laura en Vereeninging. Robertz was een zeer gezien collega, hetgeen tot uitdrukking kwam bij de plechtige begrafenis, welke op woensdag 9 jan. plaats had en welke door een groot aantal mede-arbeiders en beambten werd bijgewoond.
Zijn nagedachtenis zal bij allen in ere blijven. Hij ruste in vrede.


Op zaterdag 26 januari gebeurde er in het ondergrondse bedrijf van de Staatsmijn Maurits een ernstig ongeluk, tengevolge waarvan de 31 jarige houwer F.H. Wagemans enige uren later is overleden.
Het ongeluk gebeurde in een der pijlers van de 391 m verdieping. Bij een plotselinge instorting raakte Wagemans onder afvallend gesteente. Nadat men hem bevrijd had, werd hij naar de verbandkamer overgebracht, waar hij kort daarna is overleden.
Wagemans was ongehuwd en woonde op de Graetheide te Born. Hij was sinds 1933 in dienst bij de Staatsmijnen.
Op Stm. Maurits stond Wagemans als een uitstekend vakman en prettig collega bekend. Hij ruste in vrede.


Op 23 februari was de handlanger M. Cobben te voet op weg van de mijn Emma, waarop hij werkte naar huis. Op den Hommerterweg, gemeente Amstenrade, is hij overreden door een personenauto en zoo zwaar gewond, dat hij vrijwel onmiddellijk overleed. Ten tijde van het ongeluk woedde er een vrij hevige sneeuwstorm.
Cobben was 54 jaar oud, gehuwd en had 1 kind. Hij was reeds sedert 1918 in dienst der Staatsmijnen en woonde in Vaesrade, Provincialeweg. Hij stond bekend als een ijverig en goed vakman.
Zijn nagedachtenis zal in ere blijven bij allen, die hem hebben gekend. Hij ruste in vrede.


Op 22 maart j.l. had er op de Cokesfabriek Maurits een ernstig ongeval plaats, tengevolge waarvan de 24-jarige handlanger Leo J. Hendriks is overleden.
Door een noodlottigen samenloop van omstandigheden raakte hij bekneld bij werkzaamheden aan een cokesverlaadmachine waardoor de dood vrijwel onmiddellijk intrad. Hendriks was afkomstig uit Someren (N.B.) en verbleef in het Gezellenhuis te Lindenheuvel-Geleen.
Hij was ongehuwd en sinds 1 december 1943 in dienst van de Staatsmijnen. Bij zijn chefs en mede-arbeiders stond Hendriks aangeschreven als een zeer ijverig en plichtsgetrouw werkman.
Talrijke arbeiders en beambten van de Cokesfabriek Maurits begeleidden Leo op 26 maart naar zijn laatste rustplaats op de R.K. Begraafplaats te Lindenheuvel.


Houwer J.W.M. Zelissen is op 23 april l.l. op Staatsmijn Emma om het leven gekomen. Hij is bekneld geraakt tusschen een opbraakkooi en stoelraam, waardoor hij dodelijk werd gekwetst.
Zelissen was 38 jaar oud, gehuwd en vader van 3 kinderen. Sinds 1923 was hij in dienst der Staatsmijnen. Hij woonde te Oirsbeek, Gracht 34.
Zijn nagedachtenis blijft in eere bij allen , die hem hebben gekend. Hij ruste in vrede.


Donderdag 28 maart 1946 viel te Soerabaya als Nederlands oorlogsvrijwilliger G.L.H. Lonussen, die tot zijn indiensttreding als oorlogsvrijwilliger werkzaam was op de mijn Julia te Eygelshoven.
Lonussen was 22 jaar oud en woonde te Mechelen, Cosberg 39.
Zijn vrienden en mede-arbeiders zullen hem blijven gedenken.


Bijzonder tragisch was het ongeval dat op 4 juni l.l. plaats had op Staatsmijn Emma. De sleper H. Hanegraaf 32 jaar oud, die behulpzaam was bij werkzaamheden aan een laadmachine, is bekneld geraakt tusschen deze machine en een kap van een steengang-ondersteuning, doordat de machine opwipte. De dood trad onmiddellijk in.
Hanegraaf die voorheen werkzaam was op de bruinkoolontgrinning Carisborg, werkte sinds twee dagen ondergronds op de Emma. Hij laat een vrouw na en twee kinderen, 4 en 2 jaar oud.
Wij zullen den overledene in onze gedachten een blijvende plaats geven. Hij ruste in vrede.


Op 12 juni j.l. heeft op Staatsmijn Hendrik ondergronds een ongeluk plaats gehad, dat den 48-jarigen houwer Th. Pieper het leven heeft gekost.
Pieper was in een 30 m hooge opbraak bezig met reparatiewerk. De werkvloer waarop hij stond brak doordat een grote steen uit de zijwand omlaag stortte. P. viel door de opbraak naar beneden. In de verbandkamer is hij aan de bekomen verwondingen overleden.
Pieper, die in Schinveld woonde, was gehuwd en had acht kinderen, waarvan de jongste 15 jaar is.
Het tragische ongeluk heeft op de Hendrik diepen indruk gemaakt en zoowel de bedrijfsleiding als de arbeidskameraden van den overledene zullen hem in gedachten en gebeden blijven herdenken.


Op 2 juli 1946 heeft er op de Oranje-Nassau IV te Heerlerheide-Heksenberg een doodelijk ongeval plaats gehad, dat het leven heeft gekost aan den locomotiefmachinist Willem Joseph Heunen. Heunen trachtte vanuit een rijdende locomotief zand op de rails te strooien. Hij is daarbij met het hoofd tegen een stempel terecht gekomen, bekneld geraakt en zeer spoedig aan zijn verwondingen overleden.
Hij was geboren 24 februaris 1915, woonde te Schaesberg-Palemig, Dorpstraat 70. Hij was ongehuwd.
Zijn arbeidskameraden zullen zijn nagedachtenis in eere houden.
Dit was het eerste dodelijk ongeval op de Oranje-Nassau Mijnen sinds februari 1946.

Op zaterdag 6 juli 1946 had er een gasexplosie plaats op de 331m. verdieping van de Staatsmijn Wilhelmina, waarbij deze 8 kompels hun leven verloren.Bij een poging op donderdag 15 augustus j.l. om door te dringen tot den pijler op de mijn Julia, waar eenige dagen tevoren een brand woedde, kwamen J.H. Hermans en J.H. Jeurissen, beiden leden van de reddingsbrigade der mijn Julia, door tot nu toe onopgehelderde oorzaak om het leven.
Hermans werd geboren 25-11-1914, woonde te Ubach over Worms, Dorpstraat 11, en was ongegehuwd.
Jeurissen werd geboren 29-7-1921, woonde te Ubach over Worms, Sloterstraat 3, was gehuwd en vader van 3 kinderen.
Bij hun onverwachten dood gaan onze gedachten vooral uit naar hen die achterbleven. Hun vrienden en mede-arbeiders zullen hun nagedachtenis in eere houden.


Op 22 augustus is de handlanger A.P. de Rooy in de kleigroeve van Staatsmijn Hendrik bij het laden van klei in een wagen bekneld geraakt onder de klei tengevolge van een kleiafschuiving. De Rooy bekwam ernstig inwendig letsel, waarbij de dood vrijwel onmiddellijk intrad.
Hij was 50 jaar oud, gehuwd en had 11 kinderen, van wie 6 beneden 16 jaar. Hij was sinds 1932 in dienst der Staatsmijnen en woonde in Schinveld, Beekstraat 37. Hij ruste in vrede.


Op 31 augustus is de handlanger P.J. Claessens doodelijk verongelukt op het Stikstofbindingsbedrijf. Claessens die 26 jaar oud was en ongehuwd, heeft bij werkzaamheden in de zwavelzuurfabriek van het SBB een vergiftiging opgeloopen. Hij is naar het ziekenhuis te Sittard overgebracht en daar 8 september overleden.
Sinds april 1945 was hij in dienst der Staatsmijnen. Hij woonde te Stein, Keereind 46.
Hij ruste in vrede.


Hulpopzichter Dieteren inspecteerde op 3 september den kabel van opbraak 285 op de 537 m verdieping van Staatsmijn Hendrik. Toen hij op de kooi stond brak de kabel af tengevolge waarvan de kooi omlaag stortte. Dieteren overleed vrijwel onmiddellijk.
Hij was 35 jaar oud, sinds 1927 in dienst der Staatsmijnen en woonde te Hoensbroek, Schuureikenweg 53. Hij was gehuwd en had twee kinderen.
Hij ruste in vrede.


Op 20 september j.l gaf Johan Hubert Winkels uit Eygelshoven zijn leven in dienst van het vaderland, te Semarang in NO-Indië.
Hij was geboren op 10 april 1921 en werkzaam op de mijn Laura, laatstelijk als houwer.
Zijn heldengraf is ver weg in de tropen, maar zijn vrienden in Limburg zullen hem niet vergeten.


Op 2 october ll. heeft in de ondergrondse werken van de mijn Laura te Eygelshoven een ongeluk plaats gehad dat aan vijf personen het leven heeft gekost. Een pijler stortte over een lengte van ongeveer 25 meter in en bedolf zes gedetineerde arbeiders die hier aan het werk waren. Onmiddellijk ging de reddingsploeg aan het werk en kon een van hen nog levend te voorschijn halen, omdat hij slechts gedeeltelijk bedolven was. De overige vijf zijn bij het langzaam voortschrijdende opruimingswerk gevonden. Zij waren allen overleden. De namen van de vijf slachtoffers zijn:
B. Theelen, ongehuwd, 26 jaar, uit Mheer-Banholt;
L.J. Kerstgens, ongehuwd, 37 jaar, uit Simpelveld;
J.A. Giele, ongehuwd, 22 jaar, uit Boschkapelle;
J.Th. van de Wiel, gehuwd, 26 jaar, uit Tilburg;
Th. Beemer, ongehuwd, 24 jaar, uit Utrecht.
Zij mogen rusten in vrede

geen foto's
FvdB

dec 2012

terug naar koelpiet
terug naar koelpiet